Σύμπραξη

Oslo International Hub AS 🇳🇴

Oslo International Hub, Το Oslo International Hub, ένας γνωστός παράγοντας του νορβηγικού οικοσυστήματος καινοτομίας, έχει πολυετή εμπειρία στην καθοδήγηση και την ανάπτυξη νέων επαγγελματιών και επιχειρηματιών που ζουν στη Νορβηγία. Το OIH είναι επίσης ένας χώρος συνεργασίας (coworking space) με εταιρείες-μέλη που καθοδηγούνται από νέους ηγέτες με διεθνές υπόβαθρο. Το OIH έχει αναπτύξει ένα μεγάλο και ποικίλο εκπαιδευτικό χαρτοφυλάκιο για νέους επιχειρηματίες κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, με το οποίο συνεργάστηκε στενά με νέους μετανάστες με μειονοτικό υπόβαθρο, αυξάνοντας τις ευκαιρίες συμμετοχής στην εργασία μεταξύ αυτής της ομάδας νέων. 

Innovation Hive 🇬🇷

Ο Innovation Hive είναι ένας ιδιωτικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που εδρεύει στην Ελλάδα και ειδικεύεται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Οι δράσεις μας αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ενώ σστόχος μας είναι να βρούμε λύσεις στις νέες προκλήσεις της καινοτομίας, να επιτύχουμε ανάπτυξη, βιωσιμότητα και να μεγισστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στην κοινωνία. Η φιλοσοφία του οργανισμού για την επίτευξη αυτών των στόχων βασίζεται σε μεθοδολογίες συνδημιουργίας και σε μια προσέγγιση τατραπλής έλικας. 

The Square Dot Team 🇧🇪

Η Square dot Team είναι μία μικρομεσαία επιχείρηση με έδρα το Leuven του Βελγίου. Η SDT είναι ένας οργανισμός που βασίζεται σε εμπειρογνώμονες και δεσμεύεται να αντιμετωπίζει τις κοινωνικές προκλήσεις μέσω εξατομικευμένων συμβουλών πολιτικής, ενώ παράλληλα υποστηρίζει το οικοσύστημα επιχειρηματιών της ΕυρωπαΙκής Ένωσης μέσω στοχευμένης καθοδήγησης και κατάρτισης. Η εταιρία μας ειδικεύεται στους τομείς πολιτικής της κοινωνικής ένταξης, της μετανάστευσης, της επιχειρηματικότητας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τέλος, της ανάπτυξης δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, στοχεύουμε στην ανάπτυξη έρευνας και στην παροχή συμβουλών πολιτικής με σκοπό τον εμπλουτισμό της δημόσιας πολιτικής με εξατομικευμένες, καινοτόμες και κοινωνικά υπεύθυνες λύσεις.

Folkuniversitetet 🇸🇪

Το Folkuniversitetet διεξάγει δημόσια εκπαίδευση ενηλίκων σε ολόκληρη τη Σουηδία. Η ιδέα μας είναι ότι μέσω της γνώσης και της δημιουργίας των προϋποθέσεων των ανθρώπων για μια καλή ζωή. Η γνώση αλλάζει. Το Folkuniversitetet δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς και όλοι μπορούν να εξελιχθούν μαζί μας, ανεξάρτητα από το αν θέλετε να αλλάξετε καριέρα ή να αναπτύξετε την καλλιτεχνική σας φλέβα. Μέσω της εκπαίδευσης, βοηθάμε τους συμμετέχοντες να αναπτυχθούν ως άνθρωποι- πάντα σε προσωπικό επίπεδο, μερικές φορές και σε επίπεδο καριέρας. Το κάνουμε αυτό εμπνέοντας, κατανοώντας και έχοντας εμπιστοσύνη στη δική τους διάθεση για μάθηση.

SYNTHESIS Center for Research and Education 🇨🇾

Το Ερευνητικό Κέντρο SYNTHESIS είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός που σχεδιάζει και υλοποιεί ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα με κοινωνικό αντίκτυπο. Η SYNTHESIS είναι ο πρωτοπόρος της Κύπρου στην κοινωνική καινοτομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα- ίδρυσε το Hub Nicosia, έναν κόμβο κοινωνικής καινοτομίας που στεγάζει και υποστηρίζει επιχειρηματίες και οργανισμούς με κοινωνική αποστολή. Σε έναν κόσμο που περιβάλλεται από συγκρούσεις και αποκλεισμούς πολλών μορφών, η SYNTHESIS φιλοδοξεί να συμμετέχει σε δράσεις που βελτιώνουν τη ζωή των ατόμων, ενισχύουν την κοινωνική ένταξη και συμβάλλουν σε ένα πράσινο και βιώσιμο μέλλον, για τους ανθρώπους και τον πλανήτη.

Exeo Lab srl 🇮🇹

Η Exeo Lab είναι μια νέα εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στους τομείς της παροχής συμβουλών σε δημόσιες διοικήσεις και ΜΜΕ και στον τομέα της διακρατικής συνεργασίας. Χάρη σε μια άκρως εξειδικευμένη ομάδα, υποστηρίζουμε εταιρείες και επιχειρήσεις στην ανάπτυξη και την εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης αλλαγών και επιχειρηματικής ανάπτυξης, καθοδηγώντας τες σε μια αλλαγή προοπτικής με μια ιδιαίτερα δημιουργική προσέγγιση, χρησιμοποιώντας εργαλεία υψηλής τεχνολογίας και προτείνοντας εξατομικευμένες στρατηγικές ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2022-1-NO02-KA220-YOU-000088071

Copyright © 2023 WeNEETlabs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive