Πακέτα Εργασίας

ΠΕ1: WeNEETlabs Διαχείρηση Έργου

ΠΕ1: WeNEETlabs Διαχείρηση Έργου

Στο αρχικό στάδιο του έργου, οι χώρες – εταίροι προετοιμάζουν όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται για την ομαλή συνεργασία και την εγγυημένη υλοποίηση του έργου. Το πρώτο αποτέλεσμα τπυ έργου αφορά την ποιότητα και την επίτευξη των δραστηριοτήτων του έργου και τον τρόπο με τον οποίο θα παρακολουθούνται. Επιπλέον, πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων, σε αυτό το τμήμα, παρουσιάζεται η διαδικασία συμμετοχής καθώς το WeNEETlabs θα είναι προσβάσιμο προς όλους. Τέλος, καθορίζονται ψηφιακά εργαλεία για τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων και των πράσινων πρακτικών που ρυθμίζουν το έργο.

ΠΕ2: WeNEETlabs Mεθοδολογία

ΠΕ2: WeNEETlabs Mεθοδολογία

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με έρευνα γραφείου καθώς και με επιτόπια έρευνα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την ανεργία των νέων μετά το ξέσπασμα του COVID – 19 για τους εργαζόμενους σε θέματα που αφορούν τη νεολαία. Στο πλαίσιο του PR1, οι συμμετέχοντες θα συντάξουν μια έκθεση σύνθεσης της υπάρχουσσας βιβλιογραφίας σχετικά με τα κενά στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ανάγκες της εκπαίδευσης στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, τον ψηφιακό γραμματισμό και την αναζήτηση εργασίας με νέεους ΝΕΕΤs. Ταυτόχρονα, παράλληλα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι συμμετέχοντες θα διεξάγουν έρευνα πεδίου με βάση δομημένο ερωτηματολόγιο με στόχο τη συλλογή δεδομένων απευθείας από την κύρια ομάδα – στόχο του έργου: γυναίκες NEET ηλικίας 18 – 30 ετών. Όλα τα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν στη συνολική συνθετική έκθεση με τίτλο “Παιδαγωγική μεθοδολογία για την εκπαίδευση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα για νέους ΝΕΕΤs”

 

Κάντε κλικ για να διαβάσετε Pdf! 👇

Παιδαγωγική μεθοδολογία WeNEETlabs

ΠΕ3: WeNEETlabs  Εφαρμογή

ΠΕ3: WeNEETlabs Εφαρμογή

Το αμέσως επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού και μιας διαδικτυακής πύλης. Το παραπάνω θσ επικεντρωθεί στην επιμόρφωση των νέων NEET γυναικών και θα συνοδεύεται από ένα λειτουργικό εγχειρίδιο, το οποίο θα απευθύνεται σε εκπαιδευτές νέων και θα περιλεμβανει όχι μόνο οδηγίες για το παιχνίδι , αλλά και πλαισιωνμένες πληροφορίες γύρω από την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην εποχή του COVID – 19 και στις 6 χώρες αλλά και απτές λύσεις για την υποστήριξη των νέων ΝΕΕΤ γυναικών. Η διαδικτυακή πύλη WeNEETjobs για τους νέους NEET και τους εργοδότες/ οργανισμούς κοινωνικής επιχειρηματικότητας, θα αξιοποιηθεί ως πλατφόρμα για συνάντηση τους ή προσφορά ευκαιριών σχετικά με την απόκτηση εργασειακής εμπειρίας στον τομέα. Η εν λόγω διαδικτυακή πύλη WeNEETjobs θα προσφέρει διατομεακή υποστήριξη με την καθοδήγηση, η οποία θα δώσει στους νέους ΝΕΕΤ, και ιδίως στις γυναίκες, που ενδιαφέρονται για την κοινωνική επιχειρηματικότητα ευκαιρίες και θα μπορεί να τους αντιστοιχίσει με εργοδότες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που είναι επιτακτικό κατά την COVID -19 εποχή.

ΠΕ4: WeNEETlabs  Πιλοτική Εφαρμογ'η

ΠΕ4: WeNEETlabs Πιλοτική Εφαρμογ'η

Νέες γυναίκες NEET θα κληθούν να συμμετάσχουν σε πιλοτικά εργαστήρια για το εκπαιδευτικό παιχνίδι και την πύλη. Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου εργασίας, σε πιλοτική δοκιμή θα δοκιμαστούν το παιδαγωγικό πλαίσιο WeNEETlabs, το εκπαιδευτικό παιχνίδι WeNEETlabs και το συνοδευτικό εγχειρίδιο λειτουργίας, η διαδικτυακή πύλη απασχόλησης WeNEETjobs με καθοδηγητική υποστήριξη. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης θα εμπλακούν οι πρωταρχικές ομάδες-στόχοι προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήσιμα σχόλια και να προχωρήσουν στην επικύρωση ή τις τροποποιήσεις των εκπαιδευτικών πόρων.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2022-1-NO02-KA220-YOU-000088071

Copyright © 2023 WeNEETlabs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive