Arbeidspakker

A1: WeNEETlabs prosjektledelse

A1: WeNEETlabs prosjektledelse

I den innledende fasen av prosjektet forbereder partnerlandene alle detaljer som trengs for smidig samarbeid og en garantert realisering av prosjektet. Det første prosjektresultatet gjelder kvaliteten og oppnåelsen av prosjektaktivitetene og hvordan de skal overvåkes. I tillegg, før du starter aktivitetene, i denne delen, er prosessen med inkludering representert, ettersom WeNEETLabs vil være tilgjengelig for alle. Til slutt setter den digitale verktøy for å legge til rette for aktiviteter og grønne praksiser som regulerer prosjektet.

A2: WeNEETlabs metodikk

A2: WeNEETlabs metodikk

Prosjektet vil starte med skrivebords- og feltforsknings om sosialt entreprenørskap og ungdomsarbeidsledighet etter utbruddet av COVID-19 for ungdomsarbeidere. Innenfor PR1 vil partnere utarbeide en sammenfattende rapport av eksisterende litteratur om gapene i kunnskap, ferdigheter og behov for sosial entreprenørskapsutdanning, digital kompetanse og jobbsøking med unge NEET-ere. Samtidig vil partnere, sammen med litteraturgjennomgangen, gjennomføre feltundersøkelser basert på et strukturert spørreskjema som tar sikte på å samle inn data direkte fra prosjektets primære målgruppe: NEET-kvinner mellom 18-30 år. Alle resultatene vil bli inkludert i den overordnede synteserapporten kalt “Pedagogical Methodology for Social Entrepreneurship Education for young NEETs”.

 

Klikk for å lese Pdf! 👇

WeNEETlabs pedagogiske metodikk

A3: Gjennomføring av WeNEETlabs

A3: Gjennomføring av WeNEETlabs

Det følgende trinnet er utviklingen av et pedagogisk spill og en portal. Det pedagogiske skal ha fokus på oppkvalifisering av unge NEET-kvinner og den vil bli ledsaget av en operasjonsmanual rettet mot ungdomslærere, inkludert ikke bare instruksjoner for spillet, men også kontekstualisert informasjon om sosialt entreprenørskap i COVID-19-tiden i alle seks landene og løsninger for å støtte unge NEET-kvinner . WeNEETjobs-portalen for NEET ungdom og sosiale entreprenørskapsarbeidsgivere/-organisasjoner, vil bli brukt som en plattform for å bringe dem sammen eller tilby dem muligheter for å få arbeidserfaring innen faget. WeNEETjobs-portalen vil tilby tverrsektoriell veiledningsstøtte, som vil gi NEET-ungdom, spesielt kvinner, interessert i sosialt entreprenørskap, muligheter og kunne bli sammenkoblet med arbeidsgivere rundt om i EU, noe som er avgjørende i covid-19-tiden.

A4: WeNEETlabs Pilotering

A4: WeNEETlabs Pilotering

Unge NEET-kvinner vil bli invitert til å delta i en pilotworkshop om det pedagogiske spillet og portalen. Innenfor denne arbeidspakken vil WeNEETlabs’ pedagogiske rammeverk, WeNEETlabs’ pedagogiske spill og tilhørende bruksanvisning og WeNEETjobs’ sysselsettingsportal med mentorstøtte testes ut i en pilot. I løpet av denne fasen vil de primære målgruppene bli engasjert for å samle inn nyttige tilbakemeldinger og gå videre med validering eller endringer av de pedagogiske ressursene.

Finansiert av Den europeiske union. Synspunktene og meningene som kommer til uttrykk, er imidlertid kun forfatternes egne og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til EU eller European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Verken EU eller EACEA kan holdes ansvarlig for dem. 2022-1-NO02-KA220-YOU-000088071

Copyright © 2023 WeNEETlabs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive