Sosiale entreprenørskapslaboratorier for kvinnelige NEET-er in den post-COVID-tiden.

WeNEETlabs

Prosjektet WENEETlabs søker å ta for seg nøkkelkompetanser som entreprenørskap, digitalisering og koble unge NEET-kvinner med arbeidsgivere som støtter og praktiserer sosialt entreprenørskap rundt om i EU.
Tilnærmingen som følges, tar på den ene siden sikte på å utvikle ferdigheter som er grunnleggende for arbeidsmarkedet i det 21. århundre, mens den på den andre siden etablerer nettverk mellom unge kvinnelige arbeidssøkere og eksisterende sosiale entreprenører.

Vårt mål

Vi håper at WeNEETlabs vil ha like stor innvirkning på hver av de deltakende NEET-kvinnene som å skape kunnskap om arbeids- og sysselsettingsmuligheter med løsninger på faktiske samfunnsmessige og økonomiske utfordringer.

Arbeidspakker

A 1

WeNEETlabs prosjektledelse:

I den innledende fasen av prosjektet forbereder partnerlandene alle detaljer som trengs for et smidig samarbeid og en garantert gjennomføring av prosjektet.

A 2

WeNEETlabs Metodikk:

Prosjektet vil starte med skrivebords- og feltundersøkelser om sosialt entreprenørskap og ungdomsledighet etter utbruddet av covid-19 for ungdomsarbeidere.

A 3

WeNEETlabs Gjennomføring:

Utviklingen av et pedagogisk spill og en portal der utdanningen vil fokusere på kompetanseheving for ungdom.
NEET-kvinner og vil komme med en bruksanvisning.

A 4

WeNEETlabs Pilotering:

Unge NEET-kvinner vil bli invitert til å delta i en pilotworkshop om det pedagogiske spillet og portalen.

Partnere

Finansiert av Den europeiske union. Synspunktene og meningene som kommer til uttrykk, er imidlertid kun forfatternes egne og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til EU eller European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Verken EU eller EACEA kan holdes ansvarlig for dem. 2022-1-NO02-KA220-YOU-000088071

Copyright © 2023 WeNEETlabs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive