Sociale ondernemerschapslabs voor vrouwelijke NEET's in een post-COVID tijdperk

WeNEETlabs

Het project WENEETlabs richt zich op sleutelcompetenties zoals ondernemerschap en digitalisering en verbindt jonge NEET-vrouwen met werkgevers die sociaal ondernemerschap in de hele EU ondersteunen en beoefenen.
De gevolgde aanpak beoogt enerzijds de ontwikkeling van vaardigheden die fundamenteel zijn voor de arbeidsmarkt in de 21e eeuw en anderzijds de oprichting van netwerken tussen jonge vrouwelijke werkzoekenden en bestaande sociale ondernemers.

Ons doel

Wij streven ernaar dat WeNEETlabs een gelijke impact zal hebben op elk van de deelnemende NEET-vrouwen als het creëren van kennis over werk en werkgelegenheid met oplossingen voor actuele maatschappelijke en economische uitdagingen.

Werkpakketten

WP 1

WeNEETlabs Projectbeheer:

In de beginfase van het project bereiden de partnerlanden alle details voor die nodig zijn voor een soepele samenwerking en een gegarandeerde uitvoering van het project.

WP 2

WeNEETlabs Methodologie:

Het project begint met desk- en veldonderzoek land sociaal ondernemerschap en jeugdwerkloosheid na de uitbraak van COVID-19 voor jongerenwerkers.

WP 3

WeNEETlabs Uitvoering:

De ontwikkeling van een educatief spel en portaal waar het onderwijs gericht zal zijn op het bijscholen van de jongeren
NEET-vrouwen en zal worden geleverd met een handleiding.

WP 4

WeNEETlabs Piloting:

Jonge NEET-vrouwen zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een proefworkshop over het educatieve spel en het portaal.

Partners

Gefinancierd door de Europese Unie. Opvattingen en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie of het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs en cultuur (EACEA). Noch de Europese Unie, noch EACEA kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. 2022-1-NO02-KA220-YOU-000088071

Copyright © 2023 WeNEETlabs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive