Werkpakketten

WP1: WeNEETlabs Projectbeheer

WP1: WeNEETlabs Projectbeheer

In de beginfase van het project bereiden de partnerlanden alle details voor die nodig zijn voor een soepele samenwerking en een gegarandeerde uitvoering van het project. Het eerste projectresultaat betreft de kwaliteit en de verwezenlijking van de projectactiviteiten en de wijze waarop deze zullen worden gecontroleerd. Bovendien wordt in dit deel, voorafgaand aan de start van de activiteiten, het proces van inclusiviteit weergegeven, aangezien WeNEETLabs voor iedereen toegankelijk zal zijn. Ten slotte worden digitale instrumenten vastgesteld om de activiteiten en groene praktijken die het project regelen te vergemakkelijken.

WP2: WeNEETlabs Methodologie

WP2: WeNEETlabs Methodologie

Het project zal starten met desk en on-field onderzoek land sociaal ondernemerschap en jeugdwerkloosheid na de uitbraak van COVID-19 voor jongerenwerkers. Binnen PR1 zullen de partners een syntheserapport opstellen van bestaande literatuur over de hiaten in kennis, vaardigheden en behoeften van onderwijs in sociaal ondernemerschap, digitale geletterdheid en werk zoeken bij jonge NEET’s. Tegelijk met de literatuurstudie zullen de partners veldonderzoek uitvoeren op basis van een gestructureerde vragenlijst om rechtstreeks gegevens te verzamelen bij de primaire doelgroep van het project: NEET-vrouwen tussen 18 en 30 jaar. Alle resultaten zullen worden opgenomen in het algemene syntheseverslag “Pedagogische methodologie voor onderwijs in sociaal ondernemerschap voor jonge NEET’s”.

 

Klik om Pdf te lezen! 👇

Pedagogische methodologie WeNEETlabs

WP3: WeNEETlabs  Uitvoering

WP3: WeNEETlabs Uitvoering

De volgende stap is de ontwikkeling van een educatief spel en een portaal. Het educatieve spel zal gericht zijn op het bijscholen van jonge NEET-vrouwen en zal vergezeld gaan van een operationele handleiding voor jongerenopleiders, die niet alleen instructies voor het spel bevat, maar ook gecontextualiseerde informatie voor rond sociaal ondernemerschap in het COVID-19-tijdperk in alle zes landen en oplossingen om jonge NEET-vrouwen te ondersteunen. Het WeNEETjobs-portaal voor NEET-jongeren en sociaal ondernemerschap werkgevers/organisaties, zal worden gebruikt als platform om hen samen te brengen of hen mogelijkheden om werkervaring in het veld op te doen. Het WeNEETjobs-portaal zal sectoroverschrijdende mentorsteun bieden, waardoor NEET-jongeren, met name vrouwen, die geïnteresseerd zijn in sociaal ondernemerschap, kansen krijgen en kunnen worden gekoppeld aan aan werkgevers in de hele EU, wat absoluut noodzakelijk is in het COVID-19-tijdperk.

WP4: WeNEETlabs  Piloting

WP4: WeNEETlabs Piloting

Jonge NEET-vrouwen zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een proefworkshop over het educatieve spel en het portaal. Binnen dit werkpakket zal een pilot test het WeNEETlabs Pedagogical Framework, WeNEETlabs educational game en bijbehorende handleiding, WeNEETjobs employment portal met mentor ondersteuning. Tijdens deze fase zullen de primaire doelgroepen worden betrokken om nuttige feedback te verzamelen en verder te gaan met de validatie of wijzigingen van de onderwijsmiddelen.

Gefinancierd door de Europese Unie. Opvattingen en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie of het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs en cultuur (EACEA). Noch de Europese Unie, noch EACEA kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. 2022-1-NO02-KA220-YOU-000088071

Copyright © 2023 WeNEETlabs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive