Partnerschap

Oslo International Hub AS 🇳🇴

Oslo International Hub, Oslo International Hub, een gerenommeerde speler in het Noorse innovatie ecosysteem, heeft vele jaren ervaring in het begeleiden en helpen ontwikkelen van jonge professionals en ondernemers die in Noorwegen wonen. OIH is ook een coworking space met aangesloten bedrijven die worden aangestuurd door jonge leiders met een internationale achtergrond. OIH heeft in de afgelopen jaren een grote en diverse onderwijsportefeuille voor jonge ondernemers ontwikkeld, waarbij het nauw heeft samengewerkt met jonge migranten met een minderheidsachtergrond, waardoor de kansen op arbeidsparticipatie onder deze focusgroep van jongeren zijn vergroot. OIH is waar jonge internationale professionals samenkomen voor professionele ontwikkeling, samenwerking en creatie van projecten, sociale netwerken en ondernemerstraining.

Innovation Hive 🇬🇷

Innovation Hive is een particuliere non-profit organisatie in Griekenland, gespecialiseerd in onderzoek en innovatie. Onze acties zijn gericht op het versterken van de economische en sociale cohesie van de Europese samenlevingen, terwijl ons doel is om oplossingen te vinden voor de nieuwe innovatie-uitdagingen, groei en duurzaamheid te bereiken en de impact op de samenleving te maximaliseren. De filosofie van de organisatie om deze doelen te bereiken is gebaseerd op co-creatiemethoden en een quadruple helix aanpak. De betrokkenheid van belanghebbenden uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de samenleving is gericht op het creëren van banden tussen het bedrijfsleven, de academische wereld en de maatschappelijke actoren om een combinatie van kennis, vaardigheden, instrumenten, waarden en motivatie te ontwikkelen.

The Square Dot Team 🇧🇪

Het Square dot Team is een KMO gevestigd in Leuven, België. SDT is een op deskundigen gebaseerde organisatie die maatschappelijke uitdagingen aanpakt via op maat gemaakt beleidsadvies en tegelijkertijd het ecosysteem van ondernemers in de EU ondersteunt via gerichte mentoring en opleidingen. Ons bedrijf is gespecialiseerd in de beleidsdomeinen sociale inclusie, migratie, ondernemerschap, beroepsopleiding en ontwikkeling van vaardigheden. In deze context willen wij onderzoek ontwikkelen en beleidsadvies verstrekken met het oog op het verrijken van het overheidsbeleid met op maat gemaakte, innovatieve en maatschappelijk verantwoorde oplossingen op de volgende gebieden: schoolondersteuning & curriculumontwerp, opleidingen en capaciteitsopbouw, beleidsonderzoek, EU-financieringsadvies en loopbaanbegeleiding & bedrijfsmentoring.

Folkuniversitetet 🇸🇪

Folkuniversitetet verzorgt openbaar volwassenenonderwijs in heel Zweden. Ons idee is dat door kennis en het creëren van voorwaarden voor een goed leven. Kennis verandert. Folkuniversitetet is actief op vele gebieden en iedereen kan zich bij ons ontwikkelen, of je nu van carrière wilt veranderen of je artistieke ader wilt ontwikkelen. Door onderwijs helpen we onze deelnemers te groeien als mens; altijd persoonlijk, soms ook qua carrière. Dat doen we door hen te inspireren, te begrijpen en vertrouwen te hebben in hun eigen drive om te leren. Folkuniversitetet is een studievereniging die openbaar onderwijs en volwassenenonderwijs verzorgt op ongeveer 100 locaties in Zweden en daarbuiten. Zij wordt gevormd door vijf stichtingen van respectievelijk de universiteiten van Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund en Umeå.

SYNTHESIS Center for Research and Education 🇨🇾

Das SYNTHESIS Center for Research and Education ist eine wegweisende Organisation, die Forschungs- und Bildungsprojekte mit sozialer Wirkung konzipiert und umsetzt. SYNTHESIS ist Zyperns führendes Unternehmen für soziale Innovation und soziales Unternehmertum; Es gründete Hub Nicosia, ein Zentrum für soziale Innovation, das Unternehmer und Organisationen mit sozialer Mission beherbergt und unterstützt. In einer Welt, die von Konflikten und Ausgrenzung in vielen Formen umgeben ist, strebt SYNTHESIS danach, sich an Aktionen zu beteiligen, die das Leben des Einzelnen verbessern, die soziale Inklusion fördern und zu einer grünen und nachhaltigen Zukunft für die Menschen und den Planeten beitragen.

Exeo Lab srl 🇮🇹

Exeo Lab ist eine junge Unternehmensberatung, die in den Bereichen Beratung von öffentlichen Verwaltungen und KMU sowie im Bereich der transnationalen Zusammenarbeit tätig ist. Dank eines hochspezialisierten Teams unterstützen wir Unternehmen und sturtupper bei der Entwicklung und Umsetzung von Change-Management- und Business-Development-Prozessen, führen sie durch einen Perspektivwechsel mit einem hochkreativen Ansatz, verwenden hochtechnologische Tools und schlagen maßgeschneiderte Entwicklungsstrategien vor, um dem Markt gerecht zu werden Herausforderungen.

Gefinancierd door de Europese Unie. Opvattingen en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie of het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs en cultuur (EACEA). Noch de Europese Unie, noch EACEA kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. 2022-1-NO02-KA220-YOU-000088071

Copyright © 2023 WeNEETlabs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive