Partnerskap

Oslo International Hub AS 🇳🇮

Oslo International Hub, Oslo International Hub, en vÀlkÀnd aktör i det norska innovationsekosystemet, har mÄnga Ärs erfarenhet av att vÀgleda och hjÀlpa till att utveckla unga yrkesverksamma och entreprenörer som bor i Norge. OIH Àr ocksÄ ett coworking space med medlemsföretag som drivs av unga ledare med internationell bakgrund. OIH har under de senaste Ären utvecklat en stor och mÄngsidig utbildningsportfölj för unga entreprenörer dÀr man har arbetat nÀra unga invandrare med minoritetsbakgrund, vilket har ökat möjligheterna till deltagande i arbetslivet bland denna fokusgrupp av ungdomar. OIH Àr en plats dÀr unga internationella yrkesverksamma möts för yrkesmÀssig utveckling, projektsamarbete och skapande, socialt nÀtverkande och utbildning i entreprenörskap.

Innovation Hive đŸ‡ŹđŸ‡·

Innovation Hive Àr en privat ideell organisation i Grekland som Àr specialiserad pÄ forskning och innovation. VÄra ÄtgÀrder syftar till att öka den ekonomiska och sociala sammanhÄllningen i de europeiska samhÀllena samtidigt som vÄrt mÄl Àr att hitta lösningar pÄ de nya innovationsutmaningarna, uppnÄ tillvÀxt, hÄllbarhet och maximera effekten för samhÀllet. Organisationens filosofi för att uppnÄ dessa mÄl bygger pÄ metoder för samskapande och en fyrdubbel helix-strategi. Engagemanget av intressenter frÄn industrin, vetenskapen och samhÀllet syftar till att skapa lÀnkar mellan företag, den akademiska vÀrlden och civila aktörer för att utveckla en kombination av kunskap, fÀrdigheter, verktyg, vÀrderingar och motivation.

The Square Dot Team 🇧đŸ‡Ș

Square dot Team Àr ett litet eller medelstort företag i Leuven, Belgien. SDT Àr en expertbaserad organisation som har Ätagit sig att ta itu med samhÀllsutmaningar genom skrÀddarsydda politiska rÄd och samtidigt stödja EU:s ekosystem av entreprenörer genom mÄlinriktat mentorskap och utbildningar. VÄrt företag Àr specialiserat pÄ politikomrÄdena social integration, migration, entreprenörskap, yrkesutbildning och kompetensutveckling. I detta sammanhang strÀvar vi efter att utveckla forskning och ge politisk rÄdgivning i syfte att berika den offentliga politiken med skrÀddarsydda, innovativa och socialt ansvarsfulla lösningar inom följande omrÄden: skolstöd och utformning av lÀroplaner, utbildning och kapacitetsuppbyggnad, politisk forskning, rÄdgivning om EU-finansiering samt karriÀrcoachning och affÀrsmentorskap.

Folkuniversitetet 🇾đŸ‡Ș

Folkuniversitetet bedriver offentlig vuxenutbildning i hela Sverige. VÄr idé Àr att genom kunskap och skapande av mÀnniskors förutsÀttningar för ett gott liv. Kunskap förÀndrar. Folkuniversitetet Àr verksamt inom mÄnga omrÄden och alla kan utvecklas hos oss, oavsett om du vill byta yrke eller utveckla din konstnÀrliga Ädra. Genom utbildning hjÀlper vi vÄra deltagare att vÀxa som mÀnniskor; alltid personligt, ibland ocksÄ karriÀrmÀssigt. Detta gör vi genom att inspirera, förstÄ och ha förtroende för deras egen drivkraft att lÀra sig. Folkuniversitetet Àr ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning pÄ ett 100-tal orter i Sverige och utomlands. Det utgörs av fem stiftelser vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive UmeÄ universitet.

SYNTHESIS Center for Research and Education đŸ‡šđŸ‡Ÿ

SYNTHESIS Center for Research and Education Àr en banbrytande organisation som utformar och genomför forsknings- och utbildningsprojekt med social inverkan. SYNTHESIS Àr Cyperns ledare inom social innovation och socialt entreprenörskap och grundade Hub Nicosia, en hubb för social innovation som rymmer och stöder entreprenörer och organisationer med ett socialt uppdrag. I en vÀrld omgiven av konflikter och utestÀngning i mÄnga olika former strÀvar SYNTHESIS efter att delta i ÄtgÀrder som förbÀttrar individens liv, ökar den sociala integrationen och bidrar till en grön och hÄllbar framtid, för mÀnniskorna och planeten.

Exeo Lab srl 🇼đŸ‡č

Exeo Lab Àr ett ungt konsultföretag som Àr verksamt inom rÄdgivning till offentliga förvaltningar och smÄ och medelstora företag samt inom transnationellt samarbete. Tack vare ett högt specialiserat team stöder vi företag och sturtuppers i utvecklingen och genomförandet av förÀndringshantering och affÀrsutvecklingsprocesser, och vÀgleder dem genom en förÀndring av perspektivet med ett mycket kreativt tillvÀgagÄngssÀtt, genom att anvÀnda högteknologiska verktyg och föreslÄ skrÀddarsydda utvecklingsstrategier för att möta marknadens utmaningar.

Finansieras av Europeiska unionen. Synpunkter och Äsikter som uttrycks Àr dock endast författarnas och Äterspeglar inte nödvÀndigtvis Europeiska unionens eller Genomförandeorganet för utbildning och kultur (EACEA) Äsikter. Varken Europeiska unionen eller EACEA kan hÄllas ansvariga för dem. 2022-1-NO02-KA220-YOU-000088071

Copyright © 2023 WeNEETlabs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive