Arbetspaket

A1: WeNEETlabs Projektledning

A1: WeNEETlabs Projektledning

I det inledande skedet av projektet förbereder partnerländerna alla detaljer som behövs för ett smidigt samarbete och ett garanterat genomförande av projektet. Det första projektresultatet avser kvaliteten och uppnåendet av projektaktiviteter och hur de kommer att följas upp. Dessutom, innan aktiviteterna påbörjas, i det här avsnittet, är inkluderingsprocessen representerad, eftersom WeNEETLabs kommer att vara tillgängliga för alla. Slutligen sätter den digitala verktyg för att underlätta aktiviteter och gröna metoder som reglerar projektet.

A2: WeNEETlabs Metodik

A2: WeNEETlabs Metodik

Projektet kommer att starta med skrivbords- och fältforskningsland om socialt entreprenörskap och ungdomsarbetslöshet efter utbrottet av covid-19 för ungdomsarbetare. Inom PR1 kommer partner att sammanställa en sammanfattande rapport av befintlig litteratur om luckorna i kunskap, färdigheter och behov av utbildning i socialt entreprenörskap, digital kompetens och jobbsökande med unga NEET. Samtidigt kommer samarbetspartners, tillsammans med litteraturgenomgången, att genomföra fältforskning baserad på ett strukturerat frågeformulär som syftar till att samla in data direkt från projektets primära målgrupp: NEET-kvinnor mellan 18-30 år. Alla resultat kommer att inkluderas i den övergripande sammanfattande rapporten som heter “Pedagogical Methodology for Social Entrepreneurship Education for young NEETs”.

A3: WeNEETlabs  Genomförande

A3: WeNEETlabs Genomförande

NEET-kvinnor och den kommer att åtföljas av en operativ manual, riktad till ungdomsutbildare, inklusive inte bara instruktioner för spelet, utan också kontextualiserad information om socialt entreprenörskap under covid-19-eran i alla sex länder och lösningar för att stödja unga NEET-kvinnor . WeNEETjobs-portalen för arbetsgivare/organisationer för NEET-ungdom och socialt entreprenörskap kommer att användas som en plattform för att föra dem samman eller erbjuda dem möjligheter att skaffa sig arbetslivserfarenhet inom området. WeNEETjobs-portalen kommer att erbjuda tvärsektoriellt mentorstöd, vilket kommer att ge NEET-ungdomar, särskilt kvinnor, intresserade av socialt entreprenörskap, möjligheter och kunna bli parade med arbetsgivare runt om i EU, vilket är absolut nödvändigt under covid-19-eran.

A4: WeNEETlabs  Pilotering

A4: WeNEETlabs Pilotering

Unga NEET-kvinnor kommer att bjudas in att delta i en pilotworkshop om det pedagogiska spelet och portalen. Inom ramen för detta arbetspaket kommer man att testa WeNEETlabs pedagogiska ram, WeNEETlabs utbildningsspel och den tillhörande handboken samt WeNEETjobs sysselsättningsportal med stöd av mentorer. Under denna fas kommer de primära målgrupperna att engageras för att samla in användbar feedback och gå vidare med validering eller ändringar av utbildningsresurserna.

Finansieras av Europeiska unionen. Synpunkter och åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Genomförandeorganet för utbildning och kultur (EACEA) åsikter. Varken Europeiska unionen eller EACEA kan hållas ansvariga för dem. 2022-1-NO02-KA220-YOU-000088071

Copyright © 2023 WeNEETlabs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive