Socialt entreprenörskapslabb för kvinnor NEET (utan arbete eller studier) i en post-COVID-era

WeNEETlabs

Projektet WENEETlabs syftar till att ta itu med nyckelkompetenser som entreprenörskap och digitalisering och koppla unga NEET-kvinnor till arbetsgivare som stöder och praktiserar socialt entreprenörskap runt om i EU.
Den metod som används syftar å ena sidan till att utveckla färdigheter som är grundläggande för arbetsmarknaden på 2000-talet, och å andra sidan till att skapa nätverk mellan unga kvinnliga arbetssökande och befintliga sociala entreprenörer.

Vårt mål

Vi strävar efter att WeNEETlabs ska ha lika stor inverkan på alla deltagande NEET-kvinnor genom att skapa kunskap om arbete och sysselsättningsmöjligheter med lösningar på aktuella samhälleliga och ekonomiska utmaningar.

Arbetspaket

A 1

WeNEETlabs V:

I projektets inledande skede förbereder partnerländerna alla detaljer som behövs för ett smidigt samarbete och ett garanterat genomförande av projektet.

A 2

WeNEETlabs Metodik:

Projektet kommer att inledas med skrivbords- och fältforskning om socialt entreprenörskap och ungdomsarbetslöshet efter utbrottet av COVID-19 för ungdomsarbetare.

A 3

WeNEETlabs Genomförande:

Utveckling av ett utbildningsspel och en portal där utbildningen fokuserar på att höja kompetensen hos ungdomarna.
NEET-kvinnor och kommer att åtföljas av en handbok.

A 4

WeNEETlabs Pilotering:

Unga NEET-kvinnor kommer att bjudas in för att delta i en pilotworkshop om det pedagogiska spelet och portalen.

Partners

Finansieras av Europeiska unionen. Synpunkter och åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Genomförandeorganet för utbildning och kultur (EACEA) åsikter. Varken Europeiska unionen eller EACEA kan hållas ansvariga för dem. 2022-1-NO02-KA220-YOU-000088071

Copyright © 2023 WeNEETlabs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive