Εργαστήρια κοινωνικής επιχειρηματικότητας για νέες γυναίκες στη μετά COVID εποχή

WeNEETlabs

Το έργο WENEETlabs επιδιώκει να ασχοληθεί με βασικές ικανότητες όπως η επιχειρηματικότητα, η ψηφιοποίηση και να συνδέσει τις νεαρές NEET γυναίκες με εργοδότες που υποστηρίζουν και εφαρμόζουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε όλη την ΕΕ.
Η προσέγγιση που ακολουθείται, φιλοδοξεί, αφενός, να αναπτύξει δεξιότητες που είναι θεμελιώδεις για την αγορά εργασίας του 21ου αιώνα, ενώ, αφετέρου, να δημιουργήσει δίκτυα μεταξύ νέων γυναικών που αναζητούν εργασία και υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρηματιών.

Ο στόχος μας

Φιλοδοξούμε ότι το WeNEETlabs θα έχει τον ίδιο αντίκτυπο σε κάθε μία από τις συμμετέχουσες γυναίκες NEET ως δημιουργία γνώσεων σχετικά με την εργασία και τις ευκαιρίες απασχόλησης με λύσεις σε πραγματικές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις.

Πακέτα Εργασίας

ΠΕ 1

WeNEETlabs Διαχείρηση Έργου:

Στο αρχικό στάδιο του έργου, οι χώρες - εταίροι προετοιμάζουν όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται για την ομαλή συνεργασία και την εγγυημένη υλοποίηση του έργου.

ΠΕ 2

WeNEETlabs Μεθοδολογία:

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με έρευνα γραφείου καθώς και με επιτόπια έρευνα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την ανεργία των νέων μετά το ξέσπασμα του COVID - 19 για τους εργαζόμενους σε θέματα που αφορούν τη νεολαία.

ΠΕ 3

WeNEETlabs Εφαρμογή:

Η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού και μιας διαδικτυακής πύλης όπου η εκπαίδευση θα εστιάζει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων της νεολαίας
NEET γυναικών και θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας.

ΠΕ 4

WeNEETlabs Πιλοτική εφαρμογή:

Νέες γυναίκες NEET θα κληθούν να συμμετάσχουν σε πιλοτικά εργαστήρια για το εκπαιδευτικό παιχνίδι και την πύλη.

Συνεργάτες

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2022-1-NO02-KA220-YOU-000088071

Copyright © 2023 WeNEETlabs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive