Partnerskap

Oslo International Hub AS 🇳🇴

Oslo International Hub, OIH, er en anerkjent aktør innen det norske innovasjonsøkosystemet, har mange års erfaring med å veilede og hjelpe til med å utvikle unge fagfolk og gründere som bor i Norge. OIH er også et samarbeidsrom med medlemsbedrifter drevet av unge ledere med internasjonal bakgrunn. OIH har utviklet en stor og mangfoldig utdanningsportefølje for unge entreprenører i løpet av de siste årene, der de har jobbet tett med unge migranter med minoritetsbakgrunn, og økt mulighetene for deltakelse i arbeid blant denne fokusgruppen av ungdom. OIH er hvor unge internasjonale fagfolk kommer sammen for faglig utvikling, prosjektsamarbeid og -skaping, sosiale nettverk og entreprenøriell opplæring.

Innovation Hive 🇬🇷

Innovation Hive er en privat non-profit organisasjon lokalisert i Hellas, spesialisert innen forskning og innovasjon. Våre handlinger tar sikte på å styrke den økonomiske og sosiale samhørigheten i europeiske samfunn, mens målet vårt er å finne løsninger på de nye innovasjonsutfordringene, oppnå vekst, bærekraft og maksimere innvirkningen på samfunnet. Organisasjonens filosofi for å nå disse målene er basert på co-creation-metodologier og en quadruple helix-tilnærming. Engasjementet fra interessenter fra industri, vitenskap og samfunn tar sikte på å skape koblinger mellom virksomheter, akademia og samfunnsaktører for å utvikle en kombinasjon av kunnskap, ferdigheter, verktøy, verdier og motivasjon.

The Square Dot Team 🇧🇪

The Square dot Team er en SMB lokalisert i Leuven, Belgia. SDT er en ekspertbasert organisasjon som er forpliktet til å takle samfunnsutfordringer gjennom skreddersydde politiske råd samtidig som de støtter EUs økosystem av gründere gjennom målrettet mentorskap og opplæring. Vårt firma spesialiserer seg på politikkfeltene sosial inkludering, migrasjon, entreprenørskap, VET og kompetanseutvikling. I denne sammenhengen har vi som mål å utvikle forskning og gi politiske råd med sikte på å berike offentlig politikk med skreddersydde, innovative og sosialt ansvarlige løsninger på følgende områder: skolestøtte og læreplandesign, opplæring og kapasitetsbygging, policyforskning, EU finansieringsrådgivning og karriereveiledning og forretningsveiledning.

Folkuniversitetet 🇸🇪

Folkuniversitetet driver offentlig voksenopplæring i hele Sverige. Vår tanke er at gjennom kunnskap og skapelsen av menneskers forutsetninger for et godt liv. Kunnskap endres. Folkuniversitetet er aktive på mange områder og alle kan utvikle seg hos oss, uansett om du ønsker å bytte karriere eller utvikle din kunstneriske åre. Gjennom utdanning hjelper vi deltakerne våre å vokse som mennesker; alltid personlig, noen ganger også karrieremessig. Dette gjør vi ved å inspirere, forstå og ha tillit til sin egen læringslyst. Folkuniversitetet er et studieforbund som driver folkeopplæring og voksenopplæring på rundt 100 steder i Sverige og i utlandet. Det er dannet av fem stiftelser ved henholdsvis Stockholm, Uppsala, Gøteborg, Lund og Umeå universiteter. 

SYNTHESIS Center for Research and Education 🇨🇾

SYNTHESIS Center for Research and Education er en banebrytende organisasjon som designer og implementerer forsknings- og utdanningsprosjekter med sosial innvirkning. SYNTHESIS er Kypros’ leder innen sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap; det grunnla Hub Nicosia, et sosialt innovasjonssenter som huser og støtter gründere og organisasjoner med et sosialt oppdrag. I en verden omgitt av konflikter og ekskludering av mange former, ønsker SYNTHESIS å ta del i handlinger som forbedrer individuelle liv, øker sosial inkludering og bidrar til en grønn og bærekraftig fremtid, for menneskene og planeten.

Exeo Lab srl 🇮🇹

Exeo Lab er et ungt forretningskonsulentselskap som er aktivt innen rådgivning til offentlige administrasjoner og SMBer og innen transnasjonalt samarbeid. Takket være et høyt spesialisert team støtter vi selskaper og sturtuppere i utvikling og implementering av endringsledelse og forretningsutviklingsprosesser, veileder dem gjennom et perspektivskifte med en svært kreativ tilnærming, bruker høyteknologiske verktøy og foreslår tilpassede utviklingsstrategier for å møte markedet utfordringer. Vi deltar også i regionale, nasjonale og transnasjonale forskningsprosjekter rettet mot å skape utviklingsmuligheter for territorier, spesielt innen entreprenørskap, sosial og arbeidsinkludering og bærekraftig utvikling.

Finansiert av Den europeiske union. Synspunktene og meningene som kommer til uttrykk, er imidlertid kun forfatternes egne og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til EU eller European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Verken EU eller EACEA kan holdes ansvarlig for dem. 2022-1-NO02-KA220-YOU-000088071

Copyright © 2023 WeNEETlabs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive